آخرین مطالبی که مرحوم زنده یاد مجید عاصمی ریاست اسبق محترم هیئت مدیره در تاریخ 1387/03/11 برای هیئت تحریر نشریه ارسال نمودند.


چگونه به آرامش روحی برسیم؟

آرامش دل و روح در گرو این است که آدمی ایمان قلبی خود را تقویت کرده باشد ، آن باور ، روح و دل آدم را آرام می کند. «الذین آمنو و تطمئن قلوبهم بذکرالله ، الا بذکر الله تطمئن القلوب» البته می توان برای گشودن مفهوم (الا بذکر الله تطمئن القلوب) نخست به منشاء نا آرامی ها توجه نمود.منشأ نا آرامی در وجود انسان اضطراب از آینده نامجهول نرسیدن پاسخ به نیازهای واقعی روح مانند علم ، قدرت ، زندگی بی نقص و در اختیار داشتن آنچه آرزو دارد.بخش دیگر ناآرامی ها ترس از مخاطرات ، فقر ، ناامنی ، مطرود شدن و غیره ... بخشی هم مربوط به نفس لوامه ( وجدان ) که به خاطر لغزشها و گناهان ، انسان را در بیم وهراس از عاقبت آن قرار می دهد و سرزنش می کند ، چاره واقعی همه این ناآرامی ها شناخت صحیح از دنیا و آخرت و مبدأ هستی بخش عالم است. تحصیل عقاید صحیح و سپس تلاش در جهت تهذیب و اصلح رذائل اخلاقی و دیگر ادای حقوق خدا و مردم در حقیقت این اصلاحات ذکر و یاد خداست که برخی قلبی و برخی نیز علمی است و در غیر اینصورت انسان مبتلا به همه زشتی ها ، که تصمیم وتلاشی هم برای اصلاح خود ندارد آرامشی برای او نخواهد بود . و اگر دل و نفس انسان از آن جهت که دارای تمایلات حیوانی است چموشی نماید راه رام کردن او را استاد مصباح یزدی در کتاب پند جاوید جلد 1 اینگونه بیان کرده که هرکس یاد مرگ را به دل خود القا کند دل او ارام می گیرد. آدمی هر چه بیشتر بتواند دل را متوجه مرگ کند ، این اسب چموش بیشتر رام می گردد ، یعنی انسان به خود بفهماند که بالاخره مردن وجود دارد و هرچند الان قوی و فعال است ولی این قوت روزی تمام خواهد شد و به پایان می رسد. (امروز در سختی و رنج بسر می برد، به هر حال دنیا موقتی است و به زودی از ایجا می رود) به هر میزان که مرگ را برای خود مجسم نماید و بیشتر به او توجه کند نفس بهتر و زودتر رام می شود لذا امیر المونین میفرمایند: «ذلله بذکرالموت» «نفس را با یاد مرگ رام کن» بنابر این آرامش روحی برای آدمی در پناه تقویت باور و اعتقاد قلبی به خداوند متعال ایجاد خواهد شد و اگر بخواهیم تمایلات حیوانی را در او از بین برده و یا کنترل کنیم از طریق یاد مرگ ممکن خواهد شد.
 
 


بسمه تعالی

جناب آقای مهندس مجید عاصمی

باسلام و با آرزوی همنشینی با امیر المومنین با عنایت به اهداف بلند تاسیس هلدینگ مروارید در راستای کمک به اقتصاد میهن عزیزمان ایران اسلامی تمام تلاشمان را خواهیم نمود...

                                            روحت شاد

                                              حسن پور
                                            ریاست هيئت مديره